استفاده از فلسفه اپیکوری برای یافتن شادی

به گزارش وبلاگ ساختمان، بینش های زیادی در طول تاریخ، هم به وسیله فیلسوفان و هم روان شناسان، در خصوص مفهوم شادی به دست آمده است. یکی از فکر های بزرگی که بر مفهوم شادی تمرکز کرد، اپیکور، فیلسوف یونانی بود که بین سال های 341 قبل از میلاد تا 270 پیش از میلاد می زیست. اپیکور با فیلسوفان دیگر در خصوص خوشبختی که هدف نهایی ما انسان ها است موافق بود، اما او چیزی بسیار متفاوت از آنچه دیگران پیشنهاد نموده بودند از نظر چگونگی ظاهر شدن آن در تصمیم گیری و رفتار ما پیشنهاد کرد که به فلسفه اپیکوری شناخته می گردد.

استفاده از فلسفه اپیکوری برای یافتن شادی

بسیاری از فیلسوفان معتقد بودند که تجربه لذت و شادی به این معناست که به خود اجازه می دهی زیاده روی کنی و از چیزها لذت ببری. از سوی دیگر، اپیکور در فلسفه اپیکوری یشنهاد کرد که لذت در ساده زیستی یافت می گردد.

سبک زندگی فلسفه اپیکوری

برای تجربه آرامش، اپیکور پیشنهاد کرد که می توانیم در پی دانش چگونگی کارکرد دنیا باشیم و خواسته های خود را محدود کنیم. برای او لذت به وسیله چیزهایی مانند موارد زیر به دست می آید:

 • دانش
 • دوستی
 • انجمن
 • داشتن یک زندگی با فضیلت
 • داشتن یک زندگی معتدل
 • اعتدال در همه چیز
 • پرهیز از تمایلات بدنی

اصطلاح معتدل مانند زندگی معتدل به معنای سبک ملایم یا متواضع است. بنابراین، اگرچه او پیشنهاد کرد که ما برای لذت بردن انگیزه داریم، اپیکور تصور بسیار متفاوتی از آنچه در زندگی روزمره به نظر می رسد داشت.

دیدگاه و آموزه اپیکور به عنوان لذت طلبی آرام نامیده شده است.

واژه لذت گرایی در فلسفه به این مفهوم اشاره دارد که لذت مهمترین هدف بشر و سرچشمه همه خوبی هاست. افرادی که لذت گرا محسوب می شوند کسانی هستند که تجربه حداکثر لذت را کار زندگی خود می نمایند. تصمیم گیری و رفتار آنها همگی با میل به تجربه لذت ایجاد می گردد.

باورهای فلسفه اپیکوری

اپیکور در خصوص لذت، آرزوها، سبک زندگی و موارد دیگر در خصوص رسیدن به شادی فکر می کرد.

خوشبختی

سه حالت اپیکور وجود دارد که شادی را تشکیل می دهند.

عوامل خوشبختی

 1. آرامش
 2. رهایی از ترس (آتاراکسی)
 3. عدم وجود درد بدن (آپونیا)

این ترکیبی از عوامل است که در نهایت به افراد اجازه می دهد تا شادی را در بالاترین سطح تجربه نمایند. اگرچه ممکن است دستیابی یا حفظ آن غیرممکن به نظر برسد، اما افرادی هستند که از باورهای فلسفه اپیکوری پیروی می نمایند و در پی تجربه این سطح از شادی در زندگی خود هستند.

یکی از عواملی وجود دارد که اپیکور پیشنهاد کرد قدرت نابود کردن لذت را دارد و آن اضطراب در خصوص آینده ما است. اگرچه او پیشنهاد کرد که این بیشتر مربوط به عدم ترس از خدا یا مرگ است، این ایده که ما در آینده از هر چیزی می ترسیم، مانعی برای تجربه ما از لذت، آرامش و شادی تلقی می شد.

لذت و درد

اپیکور دو نوع لذت - متحرک و ایستا - را شناسایی کرد و دو حوزه لذت و درد را توصیف کرد - جسمی و روانی.

لذت حرکتی به حضور فعال در فرآیند ارضای یک میل اشاره دارد. یک مثال از این می تواند خوردن غذا در هنگام احساس گرسنگی باشد. در آن لحظات ما به سمت هدف مورد نظر خود یعنی لذت گام برداریم.

نوع دیگر لذت، لذت ایستا، به تجربه ای اشاره دارد که پس از برآورده شدن خواسته مان به دست می آوریم. برای استفاده از مثال خوردن غذا زمانی که گرسنه هستیم، لذت ثابت همان چیزی است که پس از خوردن غذا احساس می کنیم. ارضای احساس سیری و دیگر احتیاج (گرسنگی) لذتی ثابت خواهد بود.

اپیکور تاکید نمود که لذت های ایستا شکل ترجیحی لذت است.

او گفت که لذت ها و دردهای جسمانی مربوط به زمان حال است. لذت ها و دردهای روانی مربوط به گذشته و آینده بود.

مثال هایی از این می تواند شامل خاطرات مثبت از رویدادها یا تجربیات گذشته باشد که احساس شادی یا لذت را برای ما به ارمغان می آورد یا برعکس، خاطرات ناخوشایندی از گذشته که ما را به درد می آورد. هنگامی که به آینده نگاه می کنیم، می توانیم احساس امیدواری یا ترس کنیم، یا لذت یا درد را در خصوص آنچه که در راه است، تجربه کنیم.

خواسته ها

فلسفه اپیکوری سه نوع خواسته را شناسایی کرد:

 • خواسته های طبیعی و ضروری: نمونه هایی از این می تواند مواردی مانند غذا و سرپناه باشد. ارضا کردن این چیزها آسان تر و حذف آنها از زندگی ما سخت یا غیرممکن است.
 • تمایلات طبیعی و غیر ضروری: این به چیزهایی مانند غذاهای لذیذ و کالاهای لوکس اشاره دارد. آنها چیزهایی را نشان می دهند که ارضای آنها سخت تر است و احتمالاً در نتیجه آرزوهای برآورده نشده باعث درد ما می شوند. اپیکور پیشنهاد کرد که بهتر است این نوع میل را به حداقل برسانیم یا به طور کامل حذف کنیم تا در پی آرامش باشیم.
 • آرزوهای بی فایده و پوچ: به عنوان مثال می توان به چیزهایی مانند قدرت، موقعیت، ثروت یا معروفیت اشاره نمود. اینها چیزهایی هستند که به دست آوردن آنها سخت است و احتمال کمتری برای ارضای آنها وجود دارد. او استدلال می نماید که چون محدودیتی برای این خواسته ها وجود ندارد، هرگز نمی توانند به طور کامل ارضا شوند یا لذت را به ارمغان آورند.

بنابراین، ما انگیزه ای برای تحقق این خواسته ها نداریم تا به خودمان یاری کنیم تا به شادی و لذت بیشتری دست یابیم.

دوستی

فلسفه اپیکوری بر اهمیت دوستی تأکید دارد. در واقع، اپیکور پیشنهاد کرد که دوستی یکی از بزرگترین ابزارهای کسب لذت است.

اپیکور معتقد بود که ارتباط با دوستان احساس امنیت را ارائه می دهد، در حالی که عدم ارتباط می تواند منجر به انزوا، ناامیدی و خطر گردد.

اگرچه فرهنگ مدرن ما تمایل دارد بر ایده زندگی فردگرایانه تأکید کند، جایی که خودکفا بودن و عدم اتکا به دیگران ممکن است به عنوان یک قدرت تلقی گردد، اپیکوریان معتقدند که قدرت در ارتباط و دوستی با دیگران است.

شجاعت برای اپیکور نیز یک فضیلت بسیار مورد توجه بود. در رابطه با دوستی، او حتی پیشنهاد کرد که باید آنقدر شجاع بود که جان خود را برای دوستانش فدا کند.

درمان ناراحتی

اپیکور چیزی را ایجاد کرد که از آن به عنوان یک درمان چهار بخشی برای ناراحتی یاد می گردد. اصطلاح تترافارماکوس به معنای درمان چهار بخشی است. این اصطلاح در اصل به معنای پادزهر پزشکی یا معجون شفابخش است که به عنوان درمان بیماری مصرف می گردد.

پیروان اپیکور که به عنوان اپیکوریان شناخته می شوند، پیشنهاد می نمایند که این فرمولی برای غلبه بر احساسات ناخوشایند مانند ترس، اضطراب یا ناامیدی است.

4 بخش درمان ناراحتی

 1. خدا چیزی برای ترسیدن نیست.
 2. مرگ جای نگرانی ندارد.
 3. به دست آوردن چیزهای خوب در زندگی آسان است.
 4. تحمل چیزهای وحشتناک آسان است.

اپیکور نمی گوید که درد کاملاً قابل اجتناب است. با این حال، او پیشنهاد می نماید که می توان درد را تحمل کرد و حتی می توانیم برای تجربه شادی در حالی که در درد عاطفی یا جسمی هستیم کوشش کنیم.

اپیکور گفت: در این روزها و شبها چه به تنهایی و چه با شخصی مانند خودت مراقبه کن.

او بر تمرکز بر این اظهارات به منظور به چالش کشیدن ترس ها، چارچوب بندی مجدد افکار و دستیابی به دیدگاهی نو برای ادامه جستجوی شادی و آرامش تأکید می نماید. اپیکور بعلاوه گفت که این مراقبه را با افراد همفکر انجام دهید.

برنامه های کاربردی برای زندگی مدرن

زندگی نامطمئن است و ما نمی توانیم در نهایت از درد یا آسیب پذیری اجتناب کنیم. ما به عنوان بخشی از تجربه انسانی خود با درد و آسیب پذیری روبرو خواهیم شد. مثبت زیستن و کوشش برای حفظ حس آرامش، شادی و خوشبختی همچنان می تواند یکی از خواسته های محرک در طول تجربیات زندگی مان باشد.

در حالی که فلسفه اپیکوری نشان می دهد که هدف زندگی شادی است، بعلاوه می پذیرد که گاهی اوقات لذت می تواند منجر به درد گردد و گاهی اوقات درد برای رسیدن به شادی لازم است.

در کوشش برای زندگی مثبت تر، می توانیم باورهای اپیکوری را در شیوه زندگی و تصمیم گیری شخصی خود بگنجانیم. از میان ایده هایی که اپیکور در زمان خود توصیف و ترسیم کرد، یکی از روش های رایج انتخاب شخصی است. ما همواره نمی توانیم از درد و احساس ترس اجتناب کنیم، اما او پیشنهاد می نماید که می توانیم در درد و ترس بمانیم (یا انتخاب نکنیم).

این ممکن است به این معنی باشد که ما محیط زندگی خود را از اقلام خالی می کنیم، خود را از توقعات خلاص می کنیم، از دلبستگی شادی به چیزهایی مانند موقعیت، ثروت یا معروفیت دست می کشیم و باورهای محدود نماینده خود را اصلاح می کنیم.

مینیاقتصادیسم

آنچه ممکن است بعضی از مردم در زمان های دور به عنوان زندگی آرام و معتدل از آن یاد نمایند، ممکن است در دوران مدرن بیشتر به عنوان مینیاقتصادیسم شناخته گردد. مینیاقتصادیسم نشان می دهد که با زندگی با کمتر، می توانیم آرامش و آزادی بیشتری را تجربه کنیم.

همانطور که اپیکور پیشنهاد کرد، آزادی از چیزهای غیر ضروری آزادی بیشتری از ترس، رهایی از نگرانی، رهایی از افسردگی یا پشیمانی و آزادی از انتظارات را فراهم می نماید.

همانطور که به وسیله جاشوا فیلدز میلبورن و رایان نیکودموس مینیاقتصادیست ها شرح داده شده است، مینیاقتصادیسم ابزاری برای خلاص شدن از شر افراط در زندگی به نفع تمرکز بر آنچه مهم است می باشد یا می توانید شادی، رضایت و آزادی را پیدا کنید. همانطور که اپیکور پیشنهاد کرد، عنصر شادی آتاراکسی است که به معنای رهایی از ترس یا نگرانی است. او پیشنهاد می نماید که برای شاد بودن باید از چیزهای بیرونی دور شویم.

زندگی مینیاقتصادیستی نمونه ای از این است که یک سبک زندگی اپیکوری در دوران مدرن ما چگونه می تواند باشد.

امور اقتصادی شخصی

فلسفه اپیکوری را می توان در زندگی اقتصادی نیز به کار برد. از آنجایی که این فلسفه تاکید می نماید که شادی اغلب از لذت های ساده ناشی می گردد، می توان بدون صرف هزینه زیادی به شادی دست یافت.

بر اساس دیدگاه اپیکوری، چیزی که لذت بخش است، اگر هزینه قابل توجهی داشته باشد، ممکن است در واقع کمتر لذت بخش گردد. برای مثال، ممکن است از رانندگی با یک اتومبیل لوکس کاملاً نو لذت ببرید، اما قیمت بالای آن ممکن است بسیاری از لذت شما را از بین ببرد.

با استفاده از رویکرد اپیکوری، به جای تمرکز بر کوشش های خود بر روی دستیابی به دارایی های مادی گران قیمت، در عوض با انجام موارد زیر لذت و شادی بیشتری خواهید یافت:

 • لذت بردن از چیزها در حد اعتدال
 • زندگی متواضعانه در حد توان خود
 • لذت بردن از چیزها و تجربیاتی که برای شما مهم هستند
 • پس انداز پول برای بازنشستگی برای یاری به مدیریت ترس برای آینده

قالب بندی مجدد افکار

وقتی چنین است کسی از ما می پرسد خوشبختی چگونه است؟ ممکن است به راحتی تصویری از منابع اقتصادی، ظاهر خاص، موارد خاص مانند ماشین یا خانه، تعطیلات، زمان با دوستان یا خانواده، یک شغل خاص و غیره در فکر داشته باشیم.

همانطور که در زندگی سپری می کنیم، با انجام مشاهدات و معنا بخشیدن به آنچه مشاهده می کنیم، درکی از دنیا خود به دست می آوریم. بخشی از تصویر ما از خوشبختی به موارد، افراد و شرایط مربوط می گردد - چیزهای بیرونی که می توانند در هر لحظه تغییر نمایند، ما را رنج بدهند یا ما را در اشتیاق به چیزهای بیشتر رها نمایند.

برای پذیرفتن رویکرد اپیکوری در زندگی، ما باید نه تنها فضای فیزیکی خود را شلوغ نکنیم، بلکه باید با به چالش کشیدن باورهای موجود در خصوص شادی، معنای شاد بودن و اینکه چگونه به وسیله تصمیم خود به خوشبختی دست یابیم، به آنچه در فکرمان می افتد نیز توجه کنیم.

مثبت بودن را پیدا کنید و روی آن تمرکز کنید

همانطور که استیو مولر، نویسنده و مؤسس سایت انگیزشی Planet of Success نوشته است، بعضی از نکات زیر را برای مثبت زیستن بیشتر در نظر بگیرید:

 • مثبت بودن را در موقعیت های منفی کشف کنید.
 • زندگی خود را از شر منابع منفی خلاص کنید.
 • قدردانی را تمرین کنید.
 • محیطی مثبت را پرورش دهید.
 • حالت مثبت داشته باشید.
 • از جملات تاکیدی مثبت بهره ببرید.
 • فکر آگاهی و مدیتیشن را تمرین کنید.
 • از سرعت چیزها بکاهید.
 • با افکار منفی مقابله کنید.
 • یاد بگیرید که با انتقاد چگونه برخورد کنید.
 • یک دفتر خاطرات مثبت داشته باشید.

راه های مختلفی برای آغاز تمرین روشی خوش بینانه تر و امیدوارانه تر برای تفکر و بودن وجود دارد. همانطور که منابع شادی، ارزش های خود و نقاط قوت خود را در نظر می گیرید تا به شما در برآوردن خواسته ها و احتیاجهایتان یاری کند، ممکن است راه های منحصر به فردی برای ابراز بییان مثبت در زندگی تان بیابید.

دیدگاه متعادلی داشته باشید

همانطور که شما فهرستی از باورهای شخصی خود در خصوص خوشبختی و مقایسه آنها با باورهای اپیکوری در خصوص شادی تهیه می کنید، ممکن است جالب باشد که در خصوص بعضی از ایده ها و نقل قول هایی که اغلب با اپیکور مرتبط هستند فکر کنید. ممکن است قبلاً این موارد را شنیده یا خوانده باشید، اما مطمئناً می توانند بازتاب شخصی در خصوص داشتن یک زندگی متعادل را ایجاد نمایند:

 • آنچه را که داری با خواستن چیزهایی که نداری خراب نکن، به یاد داشته باش که آنچه اکنون داری، زمانی جزو چیزهایی بود که فقط به آنها امید داشتی.
 • کسی که به اندک راضی نباشد از هیچ راضی نیست.
 • از همه ابزارهای تضمین خوشبختی در طول زندگی، تا حد زیادی مهم ترین آنها به دست آوردن دوستان است.
 • شما با شاد بودن در روابط خود هر روز شجاعت را به دست نمی آورید، بلکه با زنده ماندن در زمان های سخت و چالش برانگیز بودن آن را تقویت می کنید.
 • بنابراین، ما باید در پی چیزهایی باشیم که باعث خوشبختی می گردد، زیرا وقتی شادی وجود دارد، همه چیز داریم؛ اما وقتی آن غایب است، برای داشتن آن دست به هر کاری می زنیم.
 • میانه رو باشید تا لذت های زندگی را به وفور بچشید.

حرف آخر

ممکن است کمی غیر واقعی به نظر برسد که فکر کنیم با توجه به چالش ها و ماجراجویی هایی که زندگی می تواند برای ما ایجاد کند، همواره می توانیم شاد باشیم. با این حال، می توانیم در پی لذت و آسایش باشیم، به ویژه زمانی که با چالش ها روبرو می شویم.

منابع اطلاعاتی و الهام بخشی را پیدا کنید که با شما، باورها، خواسته ها و هدفتان هماهنگ است. به خود فرصت دهید تا بفهمید خوشبختی برای شما چیست و چگونه می توانید به آن در زندگی خود دست یابید. زمانی را صرف آنالیز کارهایی کنید که می توانید به طور متفاوت در زندگی روزانه خود انجام دهید که به شما امکان می دهد شادی و آزادی بیشتری را تجربه کنید. چیزی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد، چه از ایده های اپیکور برای یافتن خوشبختی بهره ببرید یا یک استراتژی متفاوت پیدا کنید.

منبع:

verywellmind

منبع: هفت گنج

به "استفاده از فلسفه اپیکوری برای یافتن شادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "استفاده از فلسفه اپیکوری برای یافتن شادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید