30 گروه همیار اشتغال زنان بد سرپرست در قزوین فعالیت می نمایند

به گزارش وبلاگ ساختمان، مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت: 30 گروه همیار در زمینه اشتغال زنان بد سرپرست تحت پوشش فعالیت می نمایند و سازمان بهزیستی برای حمایت از این گروه ها سال جاری 743 میلیون ریال هزینه نموده است.

30 گروه همیار اشتغال زنان بد سرپرست در قزوین فعالیت می نمایند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان قزوین ،علیرضا وارثی مدیر کل بهزیستی استان قزوین گفت:مشارکت و همیاری زنان در فعالیت های اجتماعی از دیرباز به شکل سنتی خود درکشور ایران وجود داشته و در جوامع روستایی در قالب همکاری های سنتی بروز وظهور یافته است.وی اضافه نمود: سازمان بهزیستی با توجه به محتوای قانون اساسی به منظوردستیابی به اهداف توسعه پایدار و گسترش رفاه در افراد تحت پوشش خود، توجهویژه ای به امر مشارکت و اشتغال زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار داشته استکه از عمده ترین اقشار در معرض آسیب هستند.

وی با بیان اینکه طرح گروه های همیار، یکی از برنامه های سازمانبهزیستی در جهت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار است، گفت: این طرح بهمنظور حمایت از زنان سرپرست خانواری است که امکان دریافت سرمایه کار و وامخوداشتغالی را ندارند و با عضویت در این گروه ها می توانند زمینه اشتغالخود را فراهم کند.

وارثی افزود: گروه های همیار زنان سرپرست خانوار، مشتمل بر تعدادیاز زنان سرپرست خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند که با دریافتخدمات و حمایت های توانمندسازانه، در جهت دستیابی به استقلال مالی واجتماعی خود کوشش می کنند و براساس آن، ضمن کاهش وابستگی طولانی مدت افرادبه خدمات دولتی، حس اعتماد به نفس، خودباوری و ارزشمندی را در آنها تقویتمی کنند.

وی با اشاره به مسائل کسب و کار با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشوراظهارکرد: متاسفانه گروه های همیار زنان سرپرست خانوار نیز در این زمینهبا مسائلی رو به رو شده اند که سازمان بهزیستی برای حمایت از آنها امسالمبلغ 743 میلیون ریال برای آموزش، آماده سازی شغلی و تقویت گروه های همیارهزینه نموده است.

منبع: خبرگزاری آریا

به "30 گروه همیار اشتغال زنان بد سرپرست در قزوین فعالیت می نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "30 گروه همیار اشتغال زنان بد سرپرست در قزوین فعالیت می نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید